Zakramenti

Sveti krst

Novorojene otroke krščujemo navadno v starosti od dveh mesecev do dobrega leta. Podelitev zakramenta svetega krsta otroku najavite vsaj mesec prej pred predvidenim datumom krsta, ki ga točneje skupaj določimo. Krsti so navadno v nedeljo po 10. sveti maši, ob 11. uri v župnijski cerkvi. Za vpis krsta prinesete izpisek iz matične knjige o rojstvu otroka in družinsko knjižico (če jo imate od sklenitve zakramenta svetega krščanskega zakona). Liturgična priprava za sveti krst je teden prej. Takrat prinesete tudi potrdila botrov, ki ne živijo v župniji krsta otroka. Potrdilo o sposobnosti za botra dobi pri domačem župniku. Boter je lahko oseba, ki ima dopolnjenih 16 let, ima zakrament birme in je polnem občestvu s Cerkvijo. To pomeni, da v veliki stvari ne krši nobene od Božjih in Cerkvenih zapovedi. Pri obredu krsta potrebujete krstno svečo in belo oblačilo, kar vam ob krstu podari župnija ali pa priskrbite sami. Ob izbiri imena otroku, izberete tudi krstnega zavetnika, ki je otrokov vzornik in priprošnjik v prizadevanju za svetost in večno zveličanje.

Za krst starejšega otroka v času šolanja poteka priprava pri verouku. Odrasli se navadno uvajajo v krščanstvo po vsaj enoletnem katehumenatu, v katerem prejmejo vse zakramente uvajanja: sveti krst, sveto birmo in sveto evharistijo. Začetek priprave na prejem zakramentov uvajanja v krščanstvo je v oktobru, podelitev zakramentov pa na velikonočno vigilijo na veliko soboto zvečer.

Sveta birma

Redno podeljevanje zakramenta svete birme je v 8. in 9. razredu osnovnošolskega verouka. Slovesnost se obhaja na dve leti (ob sodem letu), na zadnjo nedeljo v aprilu ali nedeljo v maju. V smrtni nevarnosti se birma podeli s kratkim obredom. Odrasli se pripravljajo na zakrament v katehumenatu, ki navadno traja od oktobra do velike noči.

Prvo sveto obhajilo

Redno podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila je v 3. razredu osnovnošolskega verouka. Slovesnost se obhaja vsako leto, drugo ali tretjo nedeljo v maju. V smrtni nevarnosti se podeli s kratkim obredom, kot pri previdevanju bolnikov. Odrasli se pripravljajo na zakrament v katehumenatu, ki navadno traja od oktobra do velike noči.

Zaroka

Je zakramental oziroma blagoslov. Opravi se na poljubnem kraju. Navadno je na obredu navzoč ožji krog sorodnikov in prijateljev, lahko pa samo duhovnik in zaročenca.

Sveti zakon

Za obhajanje poroke se najavite vsaj mesec prej. Zaročenec, ki je od drugod, mora prinesti krstni-samski list. Mesec pred poroko duhovnik z zaročencema sestavi zapisnik pred poroko. Liturgična vaja je teden pred poročno slovesnostjo.

Posvečeno življenje

Za vpis v bogoslovno semenišče ali redovno skupnost dobite mnenje in priporočilo od župnika. Na voljo je tudi duhovno vodstvo, za lažje razločevanje poklicanosti.

Pogreb

Je zakramental, molitev z blagoslovom, ki se obhaja v bogoslužju božje besede. Kmalu po smrti, v dogovoru s pogrebno službo določimo datum in uro pogreba. Podatke o pokojniku in prispevke prinesete v pisarno, po obisku pogrebne službe. Priporoča se obhajanje svete maše zadušnice po pogrebu, ter 7. in 30. dan, ter obletni spomin.

Print Friendly, PDF & Email