Družinski verouk

Družinski verouk je sodobna oblika kateheze, ki premaguje medgeneracijsko oddaljenost in uresničuje klic k občestveni svetosti drugega vatikanskega koncila.

Pravila:

  • Pričakuje se 100% prisotnost vsaj enega od staršev z otrokom. Če so nujno zadržani, se kateheze izjemoma udeleži boter ali drug sorodnik.
  • Otroci do drugega srečanja naredijo vse naloge s pomočjo staršev.
  • Starši razmišljajo o veroučni snovi v luči svojega življenja, na svoj način spoznavanja Boga. Skušajo živeti vero in jo posredovati otrokom, tako da se o veri pogovarjajo, skupaj molijo in obiskujejo bogoslužje. Do naslednjega srečanja odgovorijo na vprašanja in postavijo vprašanja, ki so se v vmesnem času pojavila.
  • Takšen način verouka je zelo fleksibilen in ineraktiven, možno se je poglablati minimalno ali zelo veliko. Je povabilo k osebni odgovornosti za svetost, osebnostno rast, blagoslov in zveličanje.

Predlagana gradiva:

Predlagana gradiva imate na voljo na spletu, priporoča pa se tudi v knjižni obliki.

Povzetek snovi:

Pretekla gradiva

Print Friendly, PDF & Email